Particulieren die willen bouwen of verbouwen
bijvoorbeeld door mediation en ondersteuning bij conflicten met overheid en aannemer

Particulieren geven hun bouwplannen veelal in handen van een aannemer. Aannemer, noch opdrachtgever verdiepen zich echter altijd in de regelgeving: ze dienen in en kijken hoever ze komen. Voor kleine standaard bouwwerken lukt het meestal op deze manier, daar zijn de gemeenten op ingesteld. Wanneer het gaat om een grote uitbouw of nieuwbouwwoning gaat het meestal niet goed en loopt de aanvraag vertraging op. Soms ook is de opdrachtgever ontevreden over wat de aannemer uitvoert omdat het afwijkt van waar opdracht voor werd verleend.

Particulieren die willen bouwen doen dat veelal voor de eerste keer. Ze missen de kennis en vaardigheden van een professionele bouwer of ontwikkelaar en staan daardoor per definitie op achterstand bij een conflict. Een advocaat (rechtsbijstand) kan ze niet inhoudelijk bijstaan, alleen procedureel. Het woord van de professional - aannemer, beleidsmedewerker van de gemeente of ontwikkelaar, valt in dat geval niet eenvoudig te weerleggen. MiA kan dat wel: met kennis van de architectuur, een achtergrond in de bouwkunde en meer dan 10 jaar ervaring als beleidsmedewerker bij de afdeling Vergunningen Rotterdam, weet MiA hoe de hazen lopen en fictie van werkelijkheid te onderscheiden. MiA controleert of de bezwaren van de overheid gerechtvaardigd zijn en tekent zo nodig bezwaar aan. MiA heeft ruimte ervaring met het opstellen van een nader oordeel, een second opion waar het gaat om het advies van de Welstandscommissie of de Commisise voor Ruimtelijke Kwaliteit die een belemmering vormt voor het afgeven van de omgevingsvergunning.