Ontwikkelaars en bouwbedrijven die zelf ontwikkelen -
bijvoorbeeld door middel van een regelgevingscan en architectenselectie.

Zowel institutionele ontwikkelaars als kleinere bouwbedrijven die zelf projecten ontwikkelen zijn gebaat bij een ontwikkelproces met zo min mogelijk haperingen. Door vooraf de eisen van de locatie (bestemmingsplan, welstand) en daarmee de mogelijkheden helder op papier te hebben, kan een goede start worden gemaakt. Die start bestaat soms ook uit het kiezen van een geschikte architect die met een duidelijke opdracht aan de slag moet. Een opdracht in woorden en beelden waarmee de architect uit de voeten kan en vervolgens ook op aangesproken kan worden.

Door vooraf uit te zoeken (analyseren) wat in omvang, vorm en beeld verwacht wordt op de ontwikkellocatie, en dit vast te leggen in een startdocument dat bindend is voor de architect, wordt tijd en geld bespaard. MiA onderzoekt wat verwacht wordt, vertaalt dat in aanbevelingen aan de ontwerper en stelt een startdocument op. MiA begeleidt de opdrachtgever bij het zoeken van de juiste architect voor de opdracht en coacht de architect in de aanvangsfase. Hiermee wordt een goede start gemaakt van het ontwikkelingsproces. MiA is de redacteur en regiseur van het ontwerpproces namens de opdrachtgever.