Werkwijze

Werkwijze en advies zijn altijd afhankelijk zijn van opdracht en de opdrachtgever. Kenmerkend voor de benadering van MiA is evenwel dat we zowel strategisch als inhoudelijk adviseren. Niet alleen het proces controleren en organiseren, maar vanuit analyse en aan de hand van modellen met de opdrachtgever kijken wat de mogelijkheden zijn, wat past binnen de opdracht en de randvoorwaarden.

Door het aandragen van referentieprojecten en typeonderzoek kan MiA laten zien wat er mogelijk is, niet hoe zou moeten, want er is altijd meer mogelijk dan aanvankelijk wordt gedacht. Dat helpt opdrachtgever, architect en overheid om een gemeenschappelijk draagvlak te vinden, om uit te vinden of ze elkaar goed hebben begrepen en wat hen bindt.
Deze werkwijze houdt ook in dat MiA niet op de stoel van de architect gaat zitten. MiA is als de redacteur die kijkt waar de losse einden zitten; en analyseert of opdracht, idee en ontwerp -nog- met elkaar in overeenstemming zijn.

Voor dat u MiA het vertrouwen geeft om samen aan een oplossing te werken voor de situatie waarin u verkeert, wordt er samen, in een oriënterend gesprek onderzocht wat MiA voor u kan betekenen. Na dat geprek zal MiA u een uitgeschreven werkvoorstel doen. Dat voorstel is de basis voor een overeenkomst met elkaar.