Gemeenten, in het bijzonder de kleine en middelgrote gemeenten met ambitie
bijvoorbeeld door het vertalen van wensen van het bestuur in een programma van eisen


Het bestuur van kleinere gemeenten moet zich, bij een krimpende woning- en kantorenmarkt profileren als een overheid met visie op de ontwikkeling van hun stad/dorp tot een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Ze kunnen daar een bureau voor inhuren maar hoe weet het bestuur of het product dat zij voorgelegd krijgen wel goed is?
Moeten ze een prijsvraag organiseren met een jury, of een supervisor hebben die hen bijstaat en zelf geen belang heeft bij de uitwerking. Soms kunnen de welstandsorganisaties dat voor hen. Niet alle gemeenten zijn echter aangesloten bij een provinciale welstandsorganisatie of hebben een eigen Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. MiA is op afroep beschikbaar en aanspreekpunt voor het bestuur en haar ambtenaren wanneer een onafhankelijk kwaliteitsadvies gevraagd wordt.

Good governance begint met een helder kader en duidelijke toetsingscriteria

Alleen wanneer de wensen van het bestuur (waar het gaat om een ruimtelijke ontwikkeling) nauwkeurig worden omgezet in een programma van eisen met navolgbare en heldere criteria, ligt er een toetsingsdocument waar de indienende partij aan kan worden gehouden en waarover het bestuur verantwoording kan afleggen aan de gemeenteraad en de inwoners.
MiA is sterk in de analyse en heeft de kennis, vaardigheid en kunde om complexe opgaven te vertalen in heldere eisen aan degene die wil ontwikkelen. Door het op navolgbare en stapsgewijze omzetten van de visie van een gemeentebestuur in criteria voor een project waar op kan worden ingeschreven door marktpartijen, ontstaat draagvlak voor de verandering van dorp of stad.