Aannemers en ontwikkelaars in de Infrastuctuur -
bijvoorbeeld door middel van risicoreductie en procesversnelling

Opdrachten worden minder dan voorheen verdeeld op basis van eerdere ervaringen (relatiebepaald) maar moeten op basis van inschrijving en een plan van aanpak worden binnengehaald. Dan zijn niet alleen de constructie en techniek bepalend maar ook de kennis van niet-techniek gerelateerde kwaliteiten zoals de verschijningsvorm en de ruimtelijke context. De -relatieve- onbekendheid met deze beleidgerelateerde eisen, die niet technisch van aard zijn, levert risico's op. Risico's die minder makkelijk te managen zijn dan technische eisen en vragen om het vermogen de beleidsdocumenten te onderzoeken op eisen maar ook mogelijkheden.

MiA interpreteert de beleidsregels over de verwachte omvang, vorm en materiaalgebruik.
Door deze eisen van de overheid te vertalen naar de inschrijving en uitwerking van de opgave worden risico's vermeden en kan er nauwkeuriger worden aangeboden. Eerst door een 'quickscan' van de opgave samen met de ingenieurs, daarna uitgewerkt in een uitgebreider document dat als leidraad kan dienen voor het hele proces. MiA is altijd aanwezig als klankbord in het overleg met de opdrachtgever.